اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://elmi.razavi.ir/fa/200952/همایش-رويكرد-علمي-و-نوآورانه-آستان-قدس-رضوي-در-شكوفايي-اقتصاد&text=همایش " رويكرد علمي و نوآورانه آستان قدس رضوي در شكوفايي اقتصاد"

اشتراک گذاری