اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://elmi.razavi.ir/fa/201497/نگاه-به-آینده-از-منظر-تمدن-نوین-اسلامی-بر-اساس-اصول-بیانیه-گام-دوم-انقلاب-اسلامی-رسالت-حوزه&text= نگاه به آینده از منظر تمدن نوین اسلامی بر اساس اصول بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (رسالت حوزه و دانشگاه)

اشتراک گذاری