اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/129943/بازدید-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-سفره-اکرام-رضوی&text=بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از سفره اکرام رضوی

اشتراک گذاری