اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/129953/بازدید-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-موسسه-کشت-و-صنعت-مزرعه-نمونه&text=بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه

اشتراک گذاری