اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/129975/بازديد-قائم-مقام-آستان-قدس-رضوی-از-موقوفات-ملک-در-چناران&text=بازديد قائم مقام آستان قدس رضوی از موقوفات ملک در چناران

اشتراک گذاری