اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/129980/آئین-بهره-برداری-و-رونمایی-از-هشت-پروژه-عظیم-اقتصادی&text=آئین بهره برداری و رونمایی از هشت پروژه عظیم اقتصادی

اشتراک گذاری