اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/129989/بازدید-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-کارخانه-نخریسی-نیشابور&text=بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از کارخانه نخریسی نیشابور

اشتراک گذاری