اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/131174/قرآن-به-خط-علاء-الدین-تبریزی&text=قرآن به خط علاء الدین تبریزی

اشتراک گذاری