اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/131450/راهپیمایی-باشکوه-روز-قدس-در-مشهد-مقدس&text=راهپیمایی باشکوه روز قدس در مشهد مقدس

اشتراک گذاری