اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132041/مراسم-معارفه-معاون-ارتباطات-و-رسانه-و-تکریم-مدیر-کل-روابط-عمومی-آستان-قدس-رضوی&text=مراسم معارفه معاون ارتباطات و رسانه و تکریم مدیر کل روابط عمومی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری