اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132174/درس-هایی-از-قرآن،-قسمت-پانزدهم&text=درس هایی از قرآن، قسمت پانزدهم

اشتراک گذاری