اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132195/کرسی-تلاوت-قرآن-در-مؤسسه-تربیت-بدنی-آستان-قدس-رضوی&text= کرسی تلاوت قرآن در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری