اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132284/اولین-رویداد-کارآفرینی-اجتماعی-با-مشارکت-معاونت-علمی-آستان-قدس&text=اولین رویداد کارآفرینی اجتماعی با مشارکت معاونت علمی آستان قدس

اشتراک گذاری