اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132364/درس-هایی-از-قرآن،-قسمت-بیستم&text=درس هایی از قرآن، قسمت بیستم

اشتراک گذاری