اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/132772/نشست-خبری-معاون-اماکن-متبرکه-و-امور-زائرین-آستان-قدس-رضوی&text=نشست خبری معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری