اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133139/گفتگو-با-مدیرعامل-شرکت-آرد-قدس-رضوی&text=گفتگو با مدیرعامل شرکت آرد قدس رضوی

اشتراک گذاری