اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133418/من-الغریب-الی-الشهید&text= من الغریب الی الشهید.

اشتراک گذاری