اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133419/اختتامیه-کنگره-شعر-غزل-کرامت&text=اختتامیه کنگره شعر غزل کرامت

اشتراک گذاری