اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133494/اجتماع-عظیم-عزادارن-مکتب-جعفری-و-تشییع-شهدای-گمنام-باحضور-تولیت-آستان-قدس-رضوی&text=اجتماع عظیم عزادارن مکتب جعفری و تشییع شهدای گمنام باحضور تولیت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری