اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133770/مراسم-تودیع-و-معارفه-رئیس-سازمان-توسعه-و-پشتیبانی&text=مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان توسعه و پشتیبانی

اشتراک گذاری