اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/133818/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-مناطق-سیل-زده-کلات&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از مناطق سیل زده کلات

اشتراک گذاری