اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/135014/نگینی-در-انگشتری-شهر&text=نگینی در انگشتری شهر

اشتراک گذاری