اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/136906/سلامی-از-سر-مهر&text=سلامی از سر مهر

اشتراک گذاری