اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/136915/بانو-شهناز-عبادانی-برگزیده-چهارمین-دوره-جایزه-جهانی-گوهرشاد&text=بانو شهناز عبادانی برگزیده چهارمین دوره جایزه جهانی گوهرشاد

اشتراک گذاری