اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/136929/حضور-تولیت-آستان-قدس-رضوی-در-بین-ایتام-شیرخوارگاه-حضرت-علی-اصغرع-مشهد&text=حضور تولیت آستان قدس رضوی در بین ایتام شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) مشهد

اشتراک گذاری