اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/167455/امضای-دومین-تفاهم‌نامه-معین-اقتصادی-توسعه-چناران&text=امضای دومین تفاهم‌نامه معین اقتصادی توسعه چناران

اشتراک گذاری