اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/168344/نشست-مسئله-شناسي-پژوهشي-وقف-و-نذر-در-آستان-قدس-رضوي&text=نشست مسئله شناسي پژوهشي وقف و نذر در آستان قدس رضوي

اشتراک گذاری