اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/169362/ویژه-برنامه-گردهمایی-بسیجیان-آستان-قدس-رضوی&text=ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری