اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/171005/بازدید-قائم-مقام-از-قرارگاه-جهاد-خدمت-آستان-قدس-رضوی&text=بازدید قائم مقام از قرارگاه جهاد خدمت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری