اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/171330/اجتماع-عظیم-عزاداران-آذری-زبان-در-رواق-امام-خمینی-ره-حرم-رضوی&text=اجتماع عظیم عزاداران آذری زبان در رواق امام خمینی ره حرم رضوی

اشتراک گذاری