اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/171364/آئين-سنتي-شام-غريبان-با-حضور-تولیت-و-خدام-بارگاه-منور-رضوي&text=آئين سنتي شام غريبان با حضور تولیت و خدام بارگاه منور رضوي

اشتراک گذاری