اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/188578/افتتاح-مجتمع-پشتیبان-اشتغال-دام-سبک-آستان-قدس-رضوی&text=افتتاح مجتمع پشتیبان اشتغال دام سبک آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری