اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/199584/نشست-تخصصی-باعنوان-«شفافیت-از-ادعا-تا-واقعیت»&text=نشست تخصصی باعنوان «شفافیت از ادعا تا واقعیت»

اشتراک گذاری