اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/200816/اقدامات-بنیادین-کارخانه-قند-تربت-حیدریه-در-سال-رونق-تولید&text=اقدامات بنیادین کارخانه قند تربت حیدریه در سال رونق تولید

اشتراک گذاری