اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/200950/بازدید-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-نمایشگاه-فرصت‌های-سرمایه-گذاری-و-اقتصاد-شهری&text=بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری

اشتراک گذاری