اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/201153/افتتاح-نخستین-خط-تولید-کمباین-برنج-در-کشور&text=افتتاح نخستین خط تولید کمباین برنج در کشور

اشتراک گذاری