اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/207277/نشست-خبری-جشنواره-«فیلم-بهشت»&text=نشست خبری جشنواره «فیلم بهشت»

اشتراک گذاری