اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/207324/بازنشر-اعطای-حکم-خادمی-سردار-شهید-قاسم-سلیمانی&text=بازنشر / اعطای حکم خادمی سردار شهید قاسم سلیمانی

اشتراک گذاری