اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/207354/روایت-قائم-مقام-آستان-قدس-رضوی-از-آخرین-زیارت-شهید-سلیمانی&text=روایت قائم مقام آستان قدس رضوی از آخرین زیارت شهید سلیمانی

اشتراک گذاری