اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/207489/آخرین-زیارت-سردار-شهید-قاسم-سلیمانی&text=آخرین زیارت سردار شهید قاسم سلیمانی

اشتراک گذاری