اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/208195/چهارمین-همایش-تجلیل-از-واقفان-و-ناذران-آستان-قدس-رضوی&text=چهارمین همایش تجلیل از واقفان و ناذران آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری