اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/208806/در-مسیر-نور؛-بازدید-کاروان-راهیان-نور-کارکنان-آستان-قدس-رضوی-از-مناطق-عملیاتی-شمال-غرب-کشور&text=در مسیر نور؛ بازدید کاروان راهیان نور کارکنان آستان قدس رضوی از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور

اشتراک گذاری