اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/208869/هفتمین-همایش-آموزشی،-فرهنگی«-سفیران-رضوان»-در-حرم-مطهر-رضوی&text=هفتمین همایش آموزشی، فرهنگی« سفیران رضوان» در حرم مطهر رضوی

اشتراک گذاری