اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/209009/مراسم-رونمایی-از-دو-واحد-صنعتی-در-منطقه-ویژه-اقتصادی-سرخس&text=مراسم رونمایی از دو واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

اشتراک گذاری