اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/209055/میزگرد-علمی-تخصصی-با-عنوان-«منزلت-تربیت-در-منظومه-اخلاق-اسلامی»&text=میزگرد علمی- تخصصی با عنوان «منزلت تربیت در منظومه اخلاق اسلامی»

اشتراک گذاری