اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/209155/افتتاحیه-پروژه-آبیاری-تحت-فشار-قطره‌ای-مزرعه-قدس&text=افتتاحیه پروژه آبیاری تحت فشار قطره‌ای مزرعه قدس

اشتراک گذاری