اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/209313/همایش-بزرگ-«مادران-مکتب-سلیمانی»-در-بارگاه-منور-رضوی&text=همایش بزرگ «مادران مکتب سلیمانی» در بارگاه منور رضوی

اشتراک گذاری