اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/209543/وداع-با-پیکر-مطهر-دو-شهید-مقاومت-در-بارگاه-منور-رضوی&text=وداع با پیکر مطهر دو شهید مقاومت در بارگاه منور رضوی

اشتراک گذاری