اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210219/توزیع-30-هزار-پرس-غذای-متبرک-حضرت-رضاع-در-روستاهای-محروم-حاشیه-شهر-مشهد&text=توزیع 30 هزار پرس غذای متبرک حضرت رضا(ع) در روستاهای محروم حاشیه شهر مشهد

اشتراک گذاری