اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://film.razavi.ir/fa/210416/بیماران-بیمارستان-طالقانی-مشهد-میهمان-خوان-متبرک-حضرت-رضاع&text=بیماران بیمارستان طالقانی مشهد میهمان خوان متبرک حضرت رضا(ع)

اشتراک گذاری